Hem

Publicerat: 2022-04-04 12:03:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Renewable Ventures Nordic AB: RENEWABLE VENTURES GODKÄNT FÖR NOTERING PÅ SPOTLIGHT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investeringsbolaget Renewable Ventures Nordic (RVN) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget gör ingen kapitalanskaffning i samband med noteringen som väntas ske den 11 april.

RNV investerar primärt i tillväxtbolag som avser genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod. Bolaget har visionen att bli en partner till tillväxtbolagen. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företagen.

"RVN vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget tar över RVN:s listning på Spotlight Stock Market", skriver bolaget vidare.

Värderingen uppgår till 9,9 miljoner kronor och baseras på den senaste nyemissionen som gjordes i november 2021 med teckningskurs 0:52 kronor, motsvarande 5:20 kronor efter den omvända split som gjordes under det första kvartalet 2022.

Substansvärdet uppgick per den 28 februari till 6:11 kronor per aktie. Då uppgick kassan till drygt 6,8 miljoner kronor medan innehav i onoterade och noterade bolag värderades till ett substansvärde om cirka 4,7 miljoner kronor.          
        

Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB