Hem

Publicerat: 2022-04-12 08:12:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Spermosens AB (publ): RÖRELSERESULTAT -2,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Spermosens, som utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling för IVF-marknaden, redovisar ett rörelseresultat om -2,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-0,9).

Rörelsens kostnader ökade till 6,5 miljoner kronor (2,4).

Bolaget är i en fas där utvecklingsarbetet intensifierats och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader, skriver Spermosens i sin delårsrapport.

Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0:24 kronor per aktie (-0:17).

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,1 miljoner kronor (-0,8), varav 0,4 miljoner är hänförligt till minskad kapitalbindning.

Under kvartalet beviljades ett utvecklingslån från Almi på 2 miljoner kronor, varav 1 miljon utbetalats. Återbetalning av äldre lån från Almi har påbörjats.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,5 miljoner kronor (1,1).          
        

Läs mer om Spermosens AB (publ)