Hem

Publicerat: 2022-04-14 08:51:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om NFO Drives AB: LEVERANSPROBLEM 1 KV MEN TILLVÄXTPROGNOS KVARSTÅR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NFO Drives som utvecklar frekvensomformare som används för styrning av elmotorer, ökade omsättningen med 13 procent till 8,5 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (7,5).

Under kvartalet har den sedan tidigare ansträngda situationen med komponentbrist förvärrats av kriget i Ukraina och bolaget har inte kunnat leverera fullt ut och dessutom sett kraftiga kostnadsökningar skriver vd Johan Braun i rapporten och konstaterar att "turbulensen för NFO Drives och stora delar av svenskt näringsliv fortsätter".

Bruttomarginalen var oförändrad vid 22 procent till följd av genomförda prishöjningar medan rörelseförlusten ökade till 0,3 miljoner kronor (-0,1).

I samband med rapporten för det fjärde kvartalet lämnade bolaget en prognos om en tillväxt på 20 procent för helåret 2022. Johan Bauer konstaterar att det under rådande omständigheter är lätt att bli ödmjuk inför prognoser men ser ändå att 20 procent omsättningstillväxt för helåret är möjlig att nå givet intresset för bolagets teknik.

"Vi upplever en historiskt mycket turbulent period men med vår produkt, en mycket god finansiell ställning och starka och engagerade aktieägare kommer vi att klara utmaningen", avslutar vd:n.          
        

Läs mer om NFO Drives AB