Hem

Publicerat: 2022-04-22 08:21:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medfield Diagnostics AB: ÖKAD OMSÄTTNING 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Medfields omsättning uppgick till 2,4 miljoner kronor (1,7) under första kvartalet 2022. Resultat efter finansiella poster blev -1,5 miljoner kronor (-2,0).

Det framgår av delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -3,4 miljoner kronor (-3,6) och likvida medel vid periodens utgång var 6,6 miljoner kronor (3,0).          
        

Läs mer om Medfield Diagnostics AB