Hem

Publicerat: 2022-05-02 11:16:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ectin Research AB: AVTAL MED SIMSEN OM MÄTNING TUMÖR-DNA I STUDIE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerforskningsbolaget Ectin Research har tecknat avtal med Simsen Diagnostics om att utreda möjligheten att mäta cirkulerande tumör-DNA hos patienterna i Ectins kliniska fas 1/2-studie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I studien ska MFA-370 undersökas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. Dess första del, fas 1, omfattar tio patienter och där ska MFA-370 utvärderas avseende säkerhet och tolerabilitet. Ett av de explorativa effektmåtten planeras vara mätningar av ctDNA i patienternas blod och avtalet med Simsen innebär att de ska hantera ctDNA-analyserna för att försöka identifiera om mängden ctDNA kan bestämmas i patientprover, samt om det finns tecken på att behandling med MFA-370 kan ha klinisk effekt.

Analysresultatet av ctDNA-studien från hela fas 1-delen av den kliniska studien väntas ta tre månader efter sista patienten behandlats, men resultatet kommer enligt Ectin inte att avgöra huruvida fas 2-delen av studien initieras, då fas 1-delen är designad och fokuserad på säkerhet och tolerabilitet, heter det.          
        

Läs mer om Ectin Research AB