Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-03-18 15:55:20

True Heading AB: Korrigering avseende datum för handel med teckningsrätter i företrädesemissionen

True Heading AB (publ.) förlänger teckningstiden i företrädesemissionen på grund av oförutsägbara händelser utanför bolagets kontroll, men ej bolagsspecifika.
 
Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden den 6 mars 2020 till och med fredagen den 27 mars 2020.
 
Teckningsperiod är mellan 6 mars - 31 mars 2020.
 

 

 

För ytterligare information:

Göran Carlsson

CEO & Global Sales Director

True Heading AB

goran.carlsson(at)trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om True Heading AB