Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-06 10:42:33

True Heading AB: Korrigering avseende antalet B-aktier efter genomförd företrädesemissionen

Felaktig angivelse av det totala antalet B-aktier i pressmeddelandet den 3 april 2020.

Det totala antalet B-aktier i Bolaget är efter omvandling är 78 578 844.

Det totala antalet aktier i Bolaget är efter omvandling 83 678 468.

För ytterligare information:

Göran Carlsson

CEO & Global Sales Director

True Heading AB

goran.carlsson(at)trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020.

Läs mer hos Cision
Läs mer om True Heading AB