Hem

Publicerat: 2022-05-25 09:01:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensidose Aktiebolag: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,1 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensidose som utvecklar produkter för individuell dosering av läkemedel för patienter med Parkinsons sjukdom, redovisar ett rörelseresultat på -2,1 miljoner kronor (-1,0) för det första kvartalet 2022.

Omsättningen låg på 2,1 miljoner kronor (1,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,4 miljoner kronor (-0,7) med likvida medel om 11,5 miljoner kronor (8,5) vid rapportperiodens utgång.

"Försäljningsmässigt är annars halvledarbristen ett orosmoment. Först när vi löst den kan vi producera nya apparater för att möta den efterfrågan som finns på vår Parkinsonbehandling", skriver Jack Spira i vd-ordet av rapporten.          
        

Läs mer om Sensidose Aktiebolag