Hem

Publicerat: 2022-06-09 08:25:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om AB Igrene: SÖKER BIDRAG TILL KLIMATNEUTRAL VÄTGASPRODUKTION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Igrene, som prospekterar efter naturgas i Siljansringen i Dalarna, har till Energimyndigheten ansökt om bidrag på 0,5 miljoner kronor att användas till ett projekt som syftar till klimatneutral vätgasproduktion.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Projektet syftar till att reda ut de ekonomiska förutsättningarna för olika business cases för klimatneutral produktion av vätgas (Clear hydrogen) baserad på naturgastillgångarna i Siljansringen. Tekniken bygger på patenterad teknik – så kallad in-situ reformering – där naturgasen omvandlas till vätgas under jord och enbart vätgasen utvinns selektivt. Koldioxiden stannar i reservoaren och vätgasproduktionen är i princip fri från koldioxidutsläpp", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Mot bakgrunden av den nyligen beslutade lagändringen om förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas som träder i kraft 1 juli 2022 syftar projektet också till att skaffa välgrundat underlag för diskussion med politiker och beslutsfattare, för att kunna föra en saklig diskussion kring möjligheterna och risker med "Clear hydrogen" och dess potentiella roll i omställningen mot ett hållbart energisystem i Sverige, heter det.          
        

Läs mer om AB Igrene