Hem

Publicerat: 2022-08-24 08:55:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Odinwell AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -2,2 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sårvårdsbolaget Odinwell hade intäkter på 0,8 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (1,6) till följd av aktiverade utvecklingskostnader.

Rörelseresultatet låg på -2,2 miljoner kronor (-0,8) och nettoresultatet uppgick till -2,8 miljoner kronor (-1,3).

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var -2,1 miljoner kronor och likvida medel låg vid periodens slut på 15,1 miljoner kronor (27,5).

"Vi ligger väl i fas med vår plan och är positionerade för att ta del av en stor och växande sårvårdsmarknad. Under hösten kommer jag att fokusera på att hålla tempo i produktutvecklingen och arbetet med att verifiera vår teknologi. Jag kommer också att arbeta med att stärka Odinwells strategiska position genom närvaro på marknaden och skapa möten som etablerar samarbeten", skriver vd Susanne Olauson i delårsrapporten.          
        

Läs mer om Odinwell AB