Hem

Publicerat: 2022-08-30 16:23:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Tura Group AB: FÖRESLÅR UTDELNING OM 0:30 KR/AKTIE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumentelektronikbolaget Tura har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 29 november att dela ut 0:30 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet baseras på tidigare lämnad information i samband med det omvända förvärvet av Tura Scandinavia, att bolaget, som en följd av den då pågående transaktionen, valt att inte besluta om utdelning vid sin årsstämma i år utan att förslag till eventuell utdelning under 2022 i stället skulle vänta till efter transaktionens genomförande, skriver Tura.

Långsiktigt ligger bolagets utdelningspolicy fast, om att målet ska vara att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta, heter det i pressmeddelandet.          
        

Läs mer om Tura Group AB