Hem

Publicerat: 2022-08-31 12:33:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Tura Group AB: RESULTAT EFTER FINANSNETTO -0,5 MLN KR 2 KV (NY)

(Tillägg: från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumentelektronikbolaget Tura redovisar ett resultat efter finansnetto på -0,5 miljoner kronor (0) för det andra kvartalet. Resultatet per aktie var -0:08 kronor (0).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Bolaget saknade nettoomsättning under perioden (0).

Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 1,5 miljoner kronor.

Turas vd Stefan Eriksson skriver i rapporten att utsikterna för återstoden av året ser bra ut.

"Vi tittar som alltid på potentiella förvärv, som kan stärka vårt erbjudande. Huruvida något i närtid faller på plats, är i dagsläget svårt för oss att uttala oss om", skriver han.

Tura var tidigare spac-bolaget Spacett, som i sin tur förvärvade det förstnämnda bolaget i år. Eftersom förvärvsprocessen slutfördes under juli 2022 avser ovanstående siffror enbart Spacett.

Utfallet för Tura Scandinavia var en nettoomsättning på 399 miljoner kronor för det första halvåret 2022 (379). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 24,5 miljoner kronor (18,2).          
        

Läs mer om Tura Group AB