Hem

Publicerat: 2022-09-27 11:36:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medfield Diagnostics AB: SIKTAR NÅ 1:A KOMMERSIELLA STROKE-ORDER 2022 - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medfield, som utvecklar diagnosinstrument, siktar mot att erhålla sin första kommersiella order på MD100 Strokefinder för tidig upptäckt av strokes. Under sommaren 2022 fick Medfield en CE-märkning för produkten, vilket möjliggör försäljning i Europa.

Det sade Medfield Diagnostics vd Stefan Blomsterberg under en presentation vid Redeys temadag inom diagnostik.

Syftet med produkten är att med snabb diagnostik korta ned tiden för rehabilitering efter en stroke.

I sin marknadsstrategi för produkten ska bolaget identifiera de sex största marknaderna. På dessa marknader ska bolaget hitta de tre bästa ledande experterna för varje marknad och rikta in sig på nio ledande experter för att nå ett genombrott för produkten. Dessa ledande experter ska enligt planen bli ambassadörer för bolaget.

Målet är att nå genombrott med de valda ledande experterna på nästa strategiska marknader. Medfield planerar för att rikta sin marknadsföring mot nyckelmarknader.

Under frågestunden uppgav vd Stefan Blomsterberg att Medfield har en kassaförbränning på cirka 1,3 miljoner kronor per månad och tillade att han räknar med intäkter i år.

Vid utgången av juni hade Medfield likvida medel om knappt 2 miljoner kronor. Genom en företrädesemission på 21,3 miljoner kronor som meddelades i slutet av maj 2022 erhöll bolaget under sommaren drygt 18 miljoner kronor efter emissionskostnader.          
        

Läs mer om Medfield Diagnostics AB