Hem

Publicerat: 2022-10-13 10:25:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om ABAS Protect AB: ABAS PROTECTS FÖRSÄLJNINGSMÅL KAN NÅS FÖRE PLAN - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Abas Protect, som är verksamt inom områdesskydd och som under oktober noteras på Spotlight, har än så länge huvuddelen av sin försäljning i Sverige men bolagets uttalade mål är att växa utanför hemlandet. Dels genom att serva den norska marknaden från huvudkontoret, dels genom att utöka verksamheten i Polen från enbart tillverkning till att även innefatta försäljning i Polen och andra marknader på kontinenten.

På senare tid har Abas Protect varit försiktigt med att ta in nya kunder på grund av begränsningar i produktionen. Men det ska bli annorlunda framöver, säger bolagets vd Tomas Karlsson till Nyhetsbyrån Direkt. Abas Protect har köpt en ny fabrik i Sverige som håller på att renoveras och målet är att öka bolagets produktionskapacitet betydligt. Tanken är att fabriken ska stå klar i januari och då är bolaget redo att ta nästa steg.

"Sedan har vi en fastighet i Polen och det är samma sak där, vi ska öka kapaciteten vad gäller tillverkning av detaljer för Sverige men också möjliggöra komplettmontage för den polska marknaden", säger Tomas Karlsson.

Den av bolagets produkter som växer snabbast har på senare tid varit motoriserade grindar, även om Abas Protect enligt Tomas Karlsson växer inom alla segment.

"Yttre skydd och områdesskydd som stängsel växer också men vi ser att trenden går mycket från manuella grindar till motoriserade och även uppkopplade grindar. Vi tror en stor del av framtida tillverkning kommer där", säger han.

Teckningsperioden i den nyemission Abas Protect gör i samband med noteringen löper fram till den 18 oktober. Motiven för att låta notera aktien nu är enligt Tomas Karlsson dels att ta in kapital för att kunna nå de egna tillväxtmålen, dels för att få ökad publicitet kring Abas Protect och därigenom attrahera fler kunder och nya medarbetare. Det faktum att börsen har backat kraftigt under 2022 avskräcker inte.

"Börsen är sur och det är klart att det hade varit lättare att gå in förra året. Samtidigt känner vi att vi har visat fina siffror och lönsam tillväxt, och vi hoppas marknaden är redo att ta emot oss", säger Tomas Karlsson.

Abas Protects eget mål vad gäller försäljningen är att nå 125 miljoner kronor år 2025 med bibehållen lönsamhet. Det målet sattes våren 2021, efter att bolaget under 2020 hade omsatt cirka 59 miljoner kronor.

"Vi är i en bransch där marknaden är under tillväxt. Även om det kommer en lågkonjunktur ser vi att det investeras i samhällsskydd, till exempel för kraftnät och i försvaret. Sedan har vi även visat att vi har ett attraktivt koncept för andra marknader än Sverige", säger Tomas Karlsson.

Abas Protect-vd:n beskriver det egna försäljningsmålet för 2025 som ambitiöst, men tillägger att det eventuellt kan komma att uppnås fortare.

"Om vi får in de här pengarna i emissionen kan det gå snabbare, då har vi bedömt att vi kan ha en tillväxt på 20 procent och då nås målet tidigare", säger Tomas Karlsson.

Abas Protect gick den 10 oktober ut med försäljningssiffror till och med oktober. Under årets första tio månader omsatte bolaget 72,2 miljoner kronor, en ökning med 40 procent jämfört med motsvarande period året före.

Bolagets fullständiga kvartalsrapport väntas den 29 november.          
        

Läs mer om ABAS Protect AB