Hem

Publicerat: 2022-10-14 15:23:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Vultus AB: SKJUTER UPP OMSÄTTNINGSMÅL FÖR 2022 MED 6-12 MÅNADER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vultus, som har utvecklat en plattform för precisionsgödsling med hjälp av satellitbilder, kommer på grund av överbelastning i plattformen för nya kunder tvingas skjuta på omsättningsmålet 2022 med 6-12 månader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omsättningsmålet sattes i samband med bolagets notering i maj i år och innebar en omsättning på 2-3 miljoner kronor.

Baserat på den information som Vultus har i dagsläget är bedömningen att omsättningsmålet inte kommer att nås utan att omsättningen i stället beräknas uppgå till cirka 1 miljon kronor för innevarande år och att det tidigare omsättningsmålet för 2022 revideras med 6-12 månader.

"Det stora intresset för Vultus tjänster har avslöjat kapacitetsbrister i plattformens förmåga att hantera den större datamängden av analyserade hektar odlingsareal. Grundorsaken är identifierad och arbetet med att säkerställa att plattformen kan hantera det signifikant högre antalet användare beräknas vara färdigställt under slutet av Q4 2022. Detta har lett till att aktiviteter med nya kunder tvingats senareläggas. De befintliga kunderna berörs inte av detta plattformsproblem", skriver bolaget i pressmeddelandet.          
        

Läs mer om Vultus AB