Hem

Publicerat: 2022-10-25 16:18:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensor Alarm Norden AB: PLANERAR RIKTADE EMISSIONER PÅ TOTALT 7,5 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensor Alarm har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från ett antal investerare som tillsammans har förbundit sig att teckna nya aktier i Sensor Alarm till ett sammanlagt belopp om 7,5 miljoner kronor.

Bland de tilltänkta investerarna finns personer från bolagets styrelse och ledning.

Teckningskursen i emissionerna föreslås motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman den 25 november minus en rabatt om 25 procent, dock högst 0:40 kronor och lägst 0:10 kronor per aktie.          
        

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB