Hem

Publicerat: 2022-11-08 08:16:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Bahnhof AB: HÖJER RESULTATPROGNOS FÖR 2022 (R)

(Rättar: årtal i rubrik)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bahnhofs tredje kvartal överträffar "med råge" förväntningarna avseende lönsamhet och därför höjer bolaget sin resultatprognos för helåret.

Det framgår av delårsrapporten.

Bahnhof spår nu ett rörelseresultat på 225 miljoner kronor för helåret 2022, mot tidigare 200 miljoner kronor.

"Det finns även möjlighet till ytterligare förbättringar under kommande kvartal", skriver bolaget.

Omsättningsprognosen uppges vara 1.725 miljoner kronor, mot tidigare prognos "drygt 1,7 miljarder kronor".

Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden gör läget mer svårbedömd än normalt.

"Men Bahnhof går urstarkt och vi tar allt fler stora affärer. Under det tredje kvartalet har vi till exempel tagit ett antal tunga infrastrukturella affärer på företagssidan som gäller offentlig förvaltning, industriprojekt (till exempel kraftbolag) och stora medlemsorganisationer", skriver bolaget.

Bahnhof avser att offentliggöra en årsprognos för 2023 i samband med bokslutskommunikén.

Processen med listbyte från Spotlight till OMX pågår, skriver Bahnhof vidare i rapporten. Arbetet med att anpassa själva rapporteringen till de krav som gäller på en reglerad marknad är till stor del genomförd, skriver Bahnhof.

"Mot bakgrund av läget i omvärlden kommer det att ske så snart det är möjligt", heter det.          
        

Läs mer om Bahnhof AB