Hem

Publicerat: 2022-11-08 10:28:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Gullberg & Jansson AB: RÖRELSERESULTATET NED TILL 5,5 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Gullberg & Jansson redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på 5,5 miljoner kronor (23,1).

Nettoomsättningen minskade till 68 miljoner kronor (103). Nettoresultatet sjönk till 3,4 miljoner kronor (18,0).

"Vår tillväxtstrategi löper på och vi håller linjen även om omvärlden just nu är osäker och orolig med stor försiktighet i marknaden som följd", skriver vd Peter Bäck.

Han förklarar en lägre täckningsgrad med produktsammansättningen och högre inköpspriser, både utifrån råvarumaterialpriser och valutaeffekt.

"Även vår vinstmarginal har sjunkit men ligger ackumulerat över vårt mål. Orsaken till en sjunkande vinstmarginal är, förutom ovanstående, även de planerade investeringarna i nya produkter som genomförts, ny personal och satsningen med Gullberg & Jansson Service och Installation", skriver Peter Bäck.

För närvarande råder ett osäkert konjunkturläge med hög inflation, valuta- och ränteförändringar, noterar han.

"Osäkerheten innebär att vi just nu ser en försiktighet gällande efterfrågan på vissa produktgrupper och inom vissa kundsegment. Detta gör det än mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med god kostnadskontroll, utveckling av vår affär och hela tiden arbeta med att ha lönsamhet i fokus tillsammans med en balanserad och attraktiv produktportfölj", skriver Gullberg & Jansson-chefen.          
        

Läs mer om Gullberg & Jansson AB