Hem

Publicerat: 2022-11-10 09:30:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Abera Bioscience AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -4,1 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2022 på -4,1 miljoner kronor (-1,9).

Bolaget hade fortfarande ingen nettoomsättning under kvartalet. De totala intäkterna uppgick dock till 1,0 miljoner kronor (0,3), vilket huvudsakligen utgjordes av bidrag från EU för pågående forskningsprojekt och från Vinnova för projekt inom uppskalning av vaccinkandidaten Ab-01.12.

"Trots att omvärlden är turbulent fortsätter Abera utvecklas positivt inom våra projekt och nå våra planerade milstolpar. Perioden har präglats av stort internt fokus på utvecklingen av vår vaccinkandidat mot pneumokocker (som bland annat orsakar lunginflammation) mot klinisk fas 1 samt på utveckling inom immunonkolog", skriver vd Maria Alriksson i delårsrapporten.

Abera Bioscience räknar med att starta den toxikologiska

studien kring Ab-01.12 i början av januari. Bolaget kommer efter att den är slutförd att behöva ytterligare 14–18 miljoner kronor för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas 1, uppger Maria Alriksson.

"Vi har flera goda möjligheter till bidragsfinansiering för projektet och vi för parallellt diskussioner rörande andra former av finansiering. Så trots det tuffa finansieringsklimatet har jag och styrelsen goda förhoppningar om att finansiera utvecklingen på ett, för aktieägarna, bra sätt. Vi kommer framgent vara fortsatt återhållsamma med kostnader och noga prioritera våra aktiviteter", skriver hon.          
        

Läs mer om Abera Bioscience AB