Hem

Publicerat: 2022-11-10 13:15:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om MoveByBike Europe AB: FÖRESLÅR FÖRETRÄDESEMISSION 5 MLN KR, KURS 0:80 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Movebybike har beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget cirka 5,2 miljoner kronor.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 92 procent av teckningsförbindelser från större ägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Movebybike är verksamt inom e-handel, logistik och så kallad mikromobilitet, och transporterar varor främst med bolagets egenutvecklade elcykel.

"För att kunna anskaffa nya fordon i takt med ökad orderingång, öka marknadsnärvaron och stärka rörelsekapitalet på grund av en tid med negativa resultat har styrelsen beslutat om föreliggande nyemission", heter det.

Villkoren i emissionen är att varje befintlig aktie ger en teckningsrätt, och fem teckningsrätter berättigar till teckning av fyra nya aktier i bolaget. Emissionskursen är 0:80 krona per aktie.          
        

Läs mer om MoveByBike Europe AB