Hem

Publicerat: 2022-11-18 09:27:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Thinc Jetty Collective AB: EBITDA-RESULTATET BLEV 0,3 MLN KR 3 KV (-0,2)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Thinc Jetty, verksamt inom kommunikationsbranschen med bolag inom system, kommunikation och struktur, redovisar en nettoomsättning på 64,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (23,0).

Ökningen beror på en stark organisk tillväxt i bland annat Nowa Kommunikation, Prodekor och Tigerton, på att Context Media förvärvats från 1 december 2021 samt tidigare intressebolagen Do Nothing Average Agency, Habermax och Tre Art Reklambyrå som genom förvärv av ytterligare andelar blivit dotterbolag och konsolideras från 1 november 2021, skriver Thinc Jetty i delårsrapporten.

Ebitda-resultatet uppgick till 0,3 miljoner kronor (-0,2). Nettoresultatet låg på -1,5 miljoner kronor (-0,7).

Angående resten av året skriver vd:

"Normalt gör vår koncern ett mycket bra fjärde kvartal och trots osäkerheten med allmänt förväntad lågkonjunktur är det min förhoppning att vi ska fortsätta öka vårt resultat och förbättra vårt kassaflöde jämfört med tidigare år även detta kvartal. Så långt vi ser har vi en bra orderingång utan att behöva justera vår prisbild. Med det är vi för närvarande nöjda, om än med något förhöjd beredskap".          
        

Läs mer om Thinc Jetty Collective AB