Hem

Publicerat: 2022-11-24 07:37:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Latvian Forest Company AB: NETTORESULTATET BLEV 0,6 MLN EUR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Latvian Forest, som investerar i och bedriver skogsbruk i Lettland, redovisar för det tredje kvartalet en nettoomsättning på 0,5 miljoner euro (0,2).

Rörelseresultatet för kvartalet blev 0,2 miljoner euro (0,1). Nettoresultatet låg på 0,6 miljoner euro (4,7).

Vid slutet av kvartalet uppgick det beräknade värdet på anläggningstillgångar till sammanlagt 37,8 miljoner euro (25,8).

Under kvartalet har styrelsen beslutat att ändra diskonteringsräntan till 7,25 procent från den tidigare antagna 6,75 procent.

"Beslutet har fattats mot bakgrund av att styrelsen valt att anpassa diskonteringsräntan till mera marknadsmässiga avkastningskrav bland företag som investerar i reala tillgångar", skriver bolaget.

Vidare kan värdeökningen hänföras till att bolaget förvärvat nya fastigheter, samt uppskattning av den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved.

"Bolagsledningen anser att den kraftiga prisuppgången som orsakats av den höga inflationstakten i början av året skall återspeglas i den långsiktiga prisnivån som bolaget använder vid framtagande av nuvärde av biologiska tillgångar", skriver Latvian Forest.          
        

Läs mer om Latvian Forest Company AB