Publicerat: 2022-12-19 11:10:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Ortoma AB: FÖRETRÄDESEMISSION 73 MLN KR, BRYGGLÅN 10 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ortomas styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 73 miljoner kronor. Ortoma har även ingått avtal om ett brygglån värt 10 miljoner kronor med Råsunda Förvaltning och Gerhard Dal "till marknadsmässiga villkor."

Det framgår av ett pressmeddelande.

Inför företrädesemissionen har Ortoma erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 55 miljoner kronor, motsvarande cirka 75 procent av företrädesemissionen.

Därtill kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption i form av en riktad nyemission om högst cirka 10 miljoner kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.

"Bolagets ambition är vidare att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2023", heter det vidare.

Enligt villkoren berättigar varje befintlig aktie i Ortoma per avstämningsdagen den 25 januari 2023 till en uniträtt. Tre uniträtter berättigar sedan till teckning av en unit.

Varje unit består av två B-aktier och en vederlagsfri teckningsoption.

Teckningskursen i emissionen är fastställd till 11 kronor per unit, vilket motsvarar 5:50 kronor per ny B-aktie.

Teckningsperioden löper 27 januari-10 februari 2023.          
        

Läs mer om Ortoma AB