Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-13 09:05:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Shortcut Media AB: KOMMER ANTAGLIGEN INTE NÅ MÅLEN FÖR 2018

STOCKHOLM (Direkt) Shortcut Media Group (SMG), som handlas på Spotlight, redovisar att nettoomsättningen minskade med 16 procent under det tredje kvartalet till 12,7 miljoner kronor (15,1) och ebita-resultatet blev -1,2 miljoner kronor (+1,9).

Under hösten noterar Shortcut två viktiga händelser: avtalet med Discovery värt minst 10 miljoner kronor per år samt lanseringen av Frost Studio.

Ovanstående händelser väntas få positivt utfall framöver men har fått negativ effekt på det tredje kvartalets finansiella resultat.

"Ungefär hälften av de 1,5 miljoner kronor i uppstartskostnader som kommunicerades i samband med det vunna ramavtalet med Discovery har belastat tredje kvartalets resultat. Vi har också sett ett lägre affärsinflöde under kvartalet. Även om det är ett semesterkvartal är utfallet inte tillfredställande. Tillsammans med projektbortfallen under årets första kvartal innebär detta att SMG sannolikt inte kommer att nå de omsättnings- och resultatmål som satts upp för 2018", skriver vd Anders Brinck i delårsrapporten.

Mål för 2019 kommer att kommuniceras i samband med bokslutskommunikén för 2018.          
        

Läs mer om Shortcut Media AB