Hem

Publicerat: 2023-01-10 06:11:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Umida Group AB: FÖRETRÄDESEMISSION 8 MLN KR FÖR EKOBRYGGERIET-KÖP (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Umida har ingått bindande förvärvsavtal med Ekobryggeriet i Sverige om köp av det sistnämndas varumärke Ekobryggeriet. I december i fjol tecknades en avsiktsförklaring.

Styrelsen i Umida har, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, beslutat om att genomföra en företrädesemission av B-aktier om högst cirka 8 miljoner kronor, skriver Umida i ett pressmeddelande.

Emissionslikviden kommer att användas för delfinansiering av inkråmsförvärvet av det ovan nämnda varumärket, med en total köpeskilling om 11 miljoner kronor.

Umida har i samband med företrädesemissionen erhållit garantiåtaganden om drygt 4 miljoner kronor.

Aktieägare erhåller, oavsett aktieslag, en teckningsrätt per innehavd aktie. Åtta teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en ny B-aktie. Teckningskursen uppgår till 2:80 kronor per B-aktie.

Umida avslutade måndagens handel vid 3:27 kronor.

För befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 11,1 procent i kapital och röster.          
        

Läs mer om Umida Group AB