Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2020-11-24 09:06:53

Zoomability Int AB: Rapport Q3 2020

Zoomability Int AB lämnar härmed sin rapport för tredje kvartalet 2020

 

VD-ord Q3

Det kanske viktigaste som hände Q3 var att vi genomförde en riktad nyemission på 5 MSEK till en grupp av sex investerare. Samtidigt gav vi ut teckningsoptioner vederlagsfritt till investerarguppen och övriga aktieägare som vid full inlösen sista veckorna i augusti 2021 kan ge oss 18,3 MSEK. Det kommer i så fall att trygga vår framtida positiva utveckling. 

Nettoomsättningen för Q3 var 1 188 983 kr (1 333 710 kr) vilket motsvarar en minskning med 11 % jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades i alla händelser till -686 128 kr (-2 172 192 kr) eller med 68 %. Det berodde bland annat på vissa justeringar i gällande råvarukostnader för Q2.

Tredje kvartalet brukar för övrigt vara vårt sämsta kvartal och så även i år trots vår positiva trend under året. Det berodde dock på att en faktura på 5 Zoomar vi levererade i slutet av Q3 i USA inte gick ut förrän i oktober. Men försäljningsmässigt kan vi ändå inte sticka under stolen med att coronan påverkar oss. Det gäller främst Italien och Nederländerna som varit våra starkaste marknader i Europa de senaste åren.

Mycket positivt har dock hänt senaste tiden då USA utvecklas i rätt riktning. McCabe Outdoor Mobility, som driver Zoom-USA, ökar försäljningen och jobbar hårt med att knyta nya återförsäljare till sig.

När det gäller Elchtec by Volaris Deutschland så har de kommit igång fint efter vårt besök i början av september då vi hade en mycket bra utbildning för deras säljkår. Trots corona har de redan besökt ett flertal större återförsäljare och tyska hjälpmedelscentraler. Zoomen kommer också att visas under 2 månader i ett "show room" hos Tysklands största återförsäljare av rullstolar för ett aktivt liv, Rehability – GHD i Heidelberg.  Vi fick också den första orden på 2 Zoomar från Elchtec i slutet av september. De levererades nu i november. USA, Australien och Norge har också beställt fler och fått leveranser under oktober och november.

När de gäller utvidgning av vårt återförsäljarnätverk förs diskussioner med flera potentiella distributörer. Det gäller Danmark och Finland sedan slutet av oktober, och i förra veckan också med UK. Det är ett nystartat bolag av en person vi har haft kontakt de senaste åren, och som känner till Zoom Uphill® mycket väl. Vi hoppas det kan ge ett lyft när det gäller en för oss underutvecklad marknad.   

I Sverige har vi haft flertalet potentiella kunder som testat och vill ha Zoomen. Det går dock lite trögt då vi ännu inte fått någon hjälpmedelscentral att bekosta inköpet trots att Zoomen är ett medicintekniskt hjälpmedel. Det hela beror på att vi inte uppfyller alla krav som ställs vid upphandlingar av elrullstolar. Det är dock frågan om detaljer och ISO-koder. Vi har jobbat med det under hösten och räknar med att det ska lösa sig efter diskussioner vi nyligen haft med den svenska standardiseringsorganisationen SIS.

Detta kommer givetvis ha stor betydelse för vår försäljning i Sverige då det finns en hel del som skulle ha betydligt större glädje av en Zoom Uphill® än vad de får utskrivet idag. Vi har därför tagit beslut att anställa en ren Zoom-säljare för hemmamarknaden så snart bitarna fallit på plats och ekonomin tillåter.

Flytten från Ferex till Inission skulle varit slutförd under Q3, men har fördröjts av coronan. Detta då Ferex inte tog emot besökare för det fanns personal där som var i riskgruppen. I september lättade de lite på restriktionerna och vår produktchef och ansvarig på Inission, och senare också en montör, kunde resa upp till Byske och få extra utbildning. Trots fördröjningen har man under Q3 producerat några Zoomar hos Inission.

När det gäller nya modeller och sonderingar kring produktion och försäljning i Kina, som nämndes i Q2 rapporten, så jobbar vi vidare med det. Vi kommer bland annat söka pengar hos Vinnova för att utveckla en ny variant av Zoomen under 2021. Ansökan ska lämnas in senast 1 december. Gällande Kina så är ett problem att de har 2 veckors karantän vid inresa. Trots det kommer vi via våra kontakter fortsätta sonderingarna enligt våra planer att eventuellt etablera oss där framöver. Vi räknar med att återkomma med mer konkret information kring detta innan årets slut.

Trots den stigande oron för covid-19 de senaste veckorna på flera av de marknader vi finns representerade ser vi med tillförsikt an slutet av året med påfylld kassa. Kurvorna lutar uppåt hela tiden och vår starka tro är att de kommer göra så kommande år – brantare och brantare.

Nu kör vi vidare – A Free Mind In Motion

Pehr-Johan Fager
VD Zoomability Int AB

 

Läs hela rapporten i bifogad bilaga.

För mer information kontakta 
VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203 961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zoomability Int AB

Prenumeration