Publicerat: 2023-01-25 08:25:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Blick Global Group AB: OMSÄTTNING ÖKADE 161% 4 KV, EBITDA-MARGINAL 12%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Blick Global Group redovisade en omsättning på 9,2 miljoner kronor (3,5) och ett ebitda-resultat på 1,2 miljoner kronor (-0,9) för det fjärde kvartalet. Det ger en ebitda-marginal på 12 procent (-24).

Det framgår av ett pressmeddelande med preliminära siffror för fjärde kvartalet 2022 samt helåret 2022.

Kostnader av engångskaraktär som påverkat kvartalets resultat uppgick till 0,8 miljoner kronor ett justerat ebitda-resultat på 1,9 miljoner kronor.

"Utan engångskostnaderna visar vi ett ebitda om 20 procent vilket är i linje med tidigare kommunicerade finansiella mål. Vi fortsätter nu att exekvera och vinna marknadsandelar", kommenterar vd Erik Ahlberg.

Fullständig bokslutskommuniké publiceras den 28 februari 2023.          
        

Läs mer om Blick Global Group AB