Publicerat: 2023-02-01 16:43:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: SIGNERAT TIDIGARE KOMMUNICERAT KONTRAKT MED TRAFIKVERKET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Railway Metrics och Dynamics har signerat det i november kommunicerade kontraktet med Trafikverket.

Upphandlingen kommer att aktiveras i etapper och om alla krav uppfylls på vägen är ordervärdet cirka 25 miljoner kronor över en treårsperiod.

Ordervärdet för det löpande arbetet i etapperna 1-3 är cirka 7,3 miljoner kronor.

"Kontraktet som idag signerats gäller initialt för uppdrag som sker i två etapper om 6 respektive 12 månader med ett köp av systemet i en efterföljande tredje etapp om 12 månader med option på ytterligare 12 månader", heter det.          
        

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB