Publicerat: 2023-02-06 08:12:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Shortcut Media AB: BOND STREET FILM ANSÖKER OM KONKURS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Medias dotterbolag Bond Street Film har på måndagen ansökt om konkurs.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare känt att Bond Street Film dragits med lönsamhetsproblem under en längre tid. Efter en noggrann genomlysning har styrelse och ledning i Shortcut Media kunnat konstatera att den finansiella situationen är så ansträngd att det inte är möjligt att rädda verksamheten utan ytterligare kapitalinjektion, skriver Shortcut Media i måndagens pressmeddelande.

Konkursen för Bond Street Film kommer att medföra vissa bokföringstekniska nedskrivningar för Shortcut Media. Mer information kommer i samband med bokslutskommunikén den 28 februari.

"Styrelsens förväntan är att det inte kommer föreligga behov av extern finansiering för att möta de nedskrivningar som krävs, utan att det kommer kunna hanteras inom ramen för befintligt eget kapital. Konkursen förväntas inte påverka koncernens tillgängliga likviditet", heter det i pressmeddelandet.

Som tidigare meddelats kommer kostnader om cirka 1,5 miljon kronor för omstruktureringen av Bond Street Film att belasta det fjärde kvartalet 2022.

Shortcut Media skriver vidare att bolagets övriga verksamheter i Göteborg och Söderhamn utvecklas mycket väl och att koncernen som helhet mår bra.          
        

Läs mer om Shortcut Media AB