Publicerat: 2023-02-15 09:15:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Nattaro Labs AB: UTMANANDE FÖRSTA ÅR ENLIGT VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Nattaro Labs, listat på Spotlight Stock Market, hade ett koncernresultat efter skatt om -3,6 miljoner kronor under fjärde kvartalet. Koncernens intäkter totalt blev 1,5 miljoner kronor, där nettoomsättningen utgjorde 0,5 miljoner kronor.

Det framgår av bokslutsrapporten.

"Nattaro Labs första år som noterat bolag har varit utmanande. En osäker omvärld och besöksnäringens långsamma återhämtning har påverkat vår försäljning - inte minst internationellt. Samtidigt måste vi också vara självkritiska. Vår hemmamarknad visar på en enorm internationell potential för vårt unika förebyggande erbjudande som vi måste kunna ta tillvara på. Under hösten har vi därför genomfört ett analysarbete för att effektivisera verksamheten samt öka försäljningen. Vi är nu i full gång med att anpassa organisationen och implementera en förändrad kommunikations- och säljstrategi. Allt med målet att uppnå ökad försäljning och förbättrat resultat 2023", skriver vd Carl-Johan Gustafson kommenterar i rapporten.

Nattaro Labs är verksamt inom forsknings- och utveckling inom bekämpning av vägglöss.          
        

Läs mer om Nattaro Labs AB