Hem

Publicerat: 2023-02-16 09:27:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensidose Aktiebolag: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,0 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightbolaget Sensidose, som utvecklar produkter för individuell dosering av läkemedel för patienter med Parkinsons sjukdom, redovisar ett rörelseresultat på -3,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-49 tusen kronor). Under helåret 2022 var rörelseresultatet -7,1 miljoner kronor (-3,7).

Resultatförsämringen 2022 jämfört med 2021 förklaras av utvecklingskostnaden för den nya dosapparaten Orafid samt omprogrammering av dosautomaten Myfid efter komponentbyten, enligt Sensidose vd Jack Spira. I övrigt var kostnaderna 2022 jämförbara med 2021.

"Med detta i åtanke är det glädjande att vi på befintlig marknad, det vill säga Sverige, Norge och Danmark, har ökat försäljningen med 10,9 procent. Detta är speciellt glädjande med tanke på en bristande tillgång av dosautomaten Myfid. Vi ser nu slutet på denna begränsning och kan framgent koncentrera oss på expansion, både på befintliga marknader och geografisk expansion på nya marknader. Vi har även i samband med detta bytt till en ny producent av Myfid för att på ett effektivt sätt snabbt kunna komma upp i volym", skriver vd.

Rörelsens intäkter låg på 2,2 miljoner kronor i senaste kvartalet (2,5) och för helåret på 7,9 miljoner kronor (7,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 miljoner kronor i fjärde kvartalet (-0,7) med likvida medel om 14,4 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (5,8).          
        

Läs mer om Sensidose Aktiebolag