Publicerat: 2023-02-23 06:25:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Abera Bioscience AB: RESULTAT -4,5 MLN KR 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar ett resultat efter finansiella poster på -4,5 miljoner kronor (-2,6) för det fjärde kvartalet 2022.

Bolaget genomförde under november/december 2022 en nyemission som tillförde bolaget 7 miljoner kronor före emissionskostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,1 miljoner kronor (-1,8) under fjärde kvartalet.

Per 31 december 2022 hade bolaget likvida medel om 15,4 miljoner kronor (12,0).

"Som tidigare kommunicerat bedömer vi att bolaget kommer behöva ytterligare 14-18 miljoner kronor för att driva Ab-01.12 genom klinisk fas 1. Vi har flera goda möjligheter till bidragsfinansiering för projektet och vi för parallellt diskussioner rörande andra former av finansiering", skriver vd Maria Alriksson i bokslutsrapporten.

Ett prioriterat projekt är Abera Bioscience vaccinkandidat mot pneumokocker. Under 2023 är fokus på att ta de nödvändiga stegen för att kunna starta kliniska studier, skriver vd. Ett annat prioriterat projekt är immunonkologi där målsättningen är att ha så kallad proof-of-concept-data under 2023.          
        

Läs mer om Abera Bioscience AB