Publicerat: 2023-02-24 09:06:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PEPTONIC Medical AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -6,9 MLN KR I 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peptonical Medical, med fokus på kvinnohälsa, redovisar ett rörelseresultat på -6,9 miljoner kronor (-44,0) i det fjärde kvartalet 2022.

Omsättningen ökade till 10,2 miljoner kronor (5,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -44,6 miljoner kronor (-40,3) med likvida medel om 3,6 miljoner kronor (10,2) vid rapportperiodens utgång.

Efter årets slut meddelade Peptonic i februari att bolagets emission tecknades till 81 procent och bolaget tillfördes cirka 55 miljoner kronor.

"Peptonic har precis avslutat den första delen av en pågående finansiering. En finansiering som, med en företrädesemission och tillhörande teckningsoptionsserier, skall ge bolaget förutsättningar att genomföra strategin och bli lönsamt", skriver Erik Sundquist i vd-ordet av bokslutet för 2022.          
        

Läs mer om PEPTONIC Medical AB