Publicerat: 2023-02-24 12:48:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensor Alarm Norden AB: MINSKAD FÖRLUST 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensor Alarm redovisar en nettoomsättning på 1,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (2,3). Resultatet efter skatt blev -2,7 miljoner kronor (-5,5).

Det framgår av bokslutsrapporten.

Enligt vd Martin Norsebäck förklaras det förbättrade resultatet främst av minskade kostnader för produktutveckling samt en åtstramning av bolagets löpande utgifter.

"En viktig målsättning under kvartalet har varit att sänka bolagets kostnader och förbättra resultatet i syfte att skapa förutsättningar till ett förbättrat kassaflöde under 2023. Vi har lyckats väl med båda dessa delar och kan med tillförsikt blicka framåt mot ett positivt kassaflöde under 2023", skriver vd:n.

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten landade för helåret 2022 på -15,5 miljoner kronor (-14,5).          
        

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB