Publicerat: 2023-02-27 12:21:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Scandinavian Astor Group AB: RESULTATET BLEV -13,3 MLN KR 4 KV, ANSTRÄNGD LIKVIDITET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scandinavian Astor Group, ett svenskt teknologibolag verksamt inom bland annat försvarsindustrin och som debuterade på Spotlight Stock Market i mitten av januari, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på -12,6 miljoner kronor (-7,3).

Redovisningen i bokslutsrapporten påverkas av ett antal omständigheter som försvårar jämförbarheten, däribland förvärvet av Marstrom Composite samt ett omvänt förvärv.

De totala intäkterna steg till 17,4 miljoner kronor (1,2), varav nettoomsättning utgjorde 10,9 miljoner kronor (0,6).

"Rörelseintäkterna i koncernen ökade kraftigt som följd av våra förvärv, något vi avser att fortsätta med utifrån vår finansiella målsättning om att växa genom lönsamma förvärv parallellt med organisk tillväxt", skriver vd Odd Werin.

Ebitda-resultatet var -12,0 miljoner kronor (-5,3).

Nettoresultatet blev -13,3 miljoner kronor (-7,6). Resultatet per aktie landade på -0:70 kronor (-0:40).

"Utöver att vi gjorde ett omvänt förvärv och tog bolaget till börsen såg vi även stora framgångar i dotterbolagen. På kompositsidan kan vi konstatera att Marstrom Composite och JPC levererat bra resultat och har i stort sett fulla orderböcker för 2023, där marginalerna ökar vartefter verksamheten växer. Vidare kan vi konstatera att utvecklingsstegen för området radarstörning också varit lyckade där vi bäddat för kommersialisering av systemet ASTOR IV och positionerat oss för att fördjupa dialoger med svenska och utländska kunder. Genom strategiska beslut kommer Astor Group att utvecklas i snabb takt", skriver Astor-chefen om helåret.

Ingen nyemission gjordes omedelbart inför Spotlight-noteringen i januari.

"Likviditeten för koncernen är fortsatt ansträngd till följd av investeringarna i Astor IV och radarstörningsverksamheten. Kompositverksamheten har god likviditet och ser inga finansieringsbehov på kort sikt. Under verksamhetsåret har lån från ägare tagits upp med 3 miljoner kronor för att tillgodose de likviditetsbehov radarstörningsverksamheten har haft", skriver Scandinavian Astor Group i rapporten.

Styrelsen utvärderar bolagets kapitalbehov löpande och bedömer att tillgången till erforderliga finansieringsalternativ är god, heter det.          
        

Läs mer om Scandinavian Astor Group AB