Hem

Publicerat: 2023-03-10 14:35:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Tendo AB: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM INITIALT 9,4 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Tendo, som utvecklar robotiserade hjälpmedel, har beslutat att genomföra en företrädesemission av units som initialt kan tillföra bolaget 9,4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid fullt utnyttjande av de medföljande teckningsoptionerna kan bolaget i ett senare skede komma att tillföras ytterligare högst 7,5 miljoner kronor.

Det finns även en övertilldelningsoption som initialt skulle kunna tillföra bolaget högst 2,5 miljoner kronor.

Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning och andra befintliga ägare till totalt 39 procent genom tecknings- och garantiåtaganden, så kallad toppgaranti.

"Styrelse och ledning är redo att ta bolaget till nästa fas och vi har en tydlig plan för vad vi vill uppnå och hur vi ska göra för att komma dit - det vi saknar är kapitalet, varför vi nu genomför denna kapitalisering. Förutsatt fullteckning kan vi genomföra den planerade produktutvecklingen och kliniska studien som ger oss möjlighet att lämna in teknisk fil för CE godkännande i början av 2024, vilket banar vägen för internationell expansion och därav ökande försäljning", uppger Tendos vd Sofie Woge och styrelseordförande Mette Gross i en skriftlig kommenterar.

Syftet med företrädesemissionen är att finansiera alla förberedelser inför CE-märkning av Tendo Onegrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process.

Underlag för CE-märkning avses lämnas in under första kvartalet 2024. Vidare avser Tendo nyttja en del av finansieringen till marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden.          
        

Läs mer om Tendo AB