Publicerat: 2023-03-14 10:30:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SolidX AB: RAMAVTAL MED STATLIGT BOLAG, MAXIMALT VÄRDE 50 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade it-konsultbolaget Solidx har tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av it-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammanlagt har 40 it-leverantörer konkurrerat om fem olika anbudsområden varpå Solidx tilldelats de två som bolaget ansökte om. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett sammanlagt maximalt ordervärde för Solidx om cirka 50 miljoner kronor och en möjlig volym om 40.000 konsulttimmar, som kommer att fördelas mellan leverantörerna.          
        

Läs mer om SolidX AB