Publicerat: 2023-03-27 12:13:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om SPACtvå AB: INVOICERYS OMSÄTTNING STEG 15% 2022

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Invoicery, som är på väg att noteras genom spac-bolaget Spactvås förvärv som meddelades i december, hade under 2022 en omsättning på 1.659 miljoner kronor (1.443). Det innebar en ökning med 15 procent.

Det framgår av åternoteringsmemorandumet för Spactvå som är under namnändring till Invoicery Group.

Invoicery äger plattformen Frilans Finans, ett egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag. Affärsmodellen gör att omsättningen ser stor ut eftersom bolaget skickar pengar från uppdragsgivare till egenanställda.

"Affärsområdet egenanställning har fortsatt stark tillväxt", skriver bolaget i åternoteringsmemorandumet.

Omsättningen under 2022 på den svenska marknaden ökade med 13,5 procent till 1.553 miljoner kronor (1.368).

"De internationella marknaderna har fortsatt god tillväxt", heter det vidare. Omsättningen uppgick här till 105 miljoner kronor (75,5), en tillväxt på 40 procent för helåret.

Koncernens rörelseresultat för 2022 uppgick till 9,6 miljoner kronor, vilket är lägre än under året före.

De främsta orsakerna till det försämrade resultatet är enligt bolaget dels att en ökning av antalet egenanställda arbetstagare har genererat ökade kostnader, dels omstruktureringskostnader av engångskaraktär om cirka 5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt sjönk till 11,7 miljoner kronor (18,7) medan nettovinsten backade till 7,5 miljoner kronor (13,6). Den svenska verksamheten visade vinst medan samtliga utländska enheter redovisade underskott.

Tidigare på måndagen meddelades att Invoicery Group har blivit godkänt för åternotering på Spotlights ordinarie lista efter att bolaget genomgått en ny noteringsprövning.          
        

Läs mer om SPACtvå AB