Publicerat: 2023-04-06 12:26:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Invoicery Group AB: TRENDER GYNNAR EGENANSTÄLLNINGSFÖRETAG - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Invoicery, som äger Frilans Finans som är en egenanställningsplattform som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag, gynnas av arbetsmarknadstrender såsom att människor vill ha mer frihet i kombination med trygghet, samt att företag behöver ha mer flexibla arbetsstyrkor.

Det säger Invoicerys grundare och vd Stephen Schad i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med att bolaget noteras på Spotlight Stock Market via en affär med spac-bolaget Spactvå.

De egenanställda som arbetar heltid bidrar mest till Invoicerys omsättning, men de branscher där det tidigt började arbetas uppdragsbaserat – såsom media och kulturvärlden – utgör en stor del av antalet personer som använder plattformen.

Invoicery hade under 2022 en omsättning på 1.659 miljoner kronor. Affärsmodellen att bolaget skickar pengar från uppdragsgivare till egenanställda gör att omsättningen ser stor ut. Enligt hemsidan tar Invoicery sedan ut 6 procent av vad den egenanställde fakturerar via Invoicery, alltså i storleksordningen 100 miljoner kronor.

Företagets intäktstillväxt under 2022 var 13,5 procent. Bolaget siktar på att växa med 10 procent per år under de kommande fem åren.

Hur ska ni klara att upprätthålla tvåsiffrig tillväxt i takt med att bolaget blir allt större?

"Vi tar sikte mot det genom att dra nytta av de starka trender som finns i Europa och USA, som gör att den uppdragsbaserade arbetsmarknaden växer så stort", svarar Stephen Schad.

Cirka 90 procent av koncernens intäkter avser egenanställningsmodellen, som gör det möjligt för människor att fakturera utan att ha eget företag. Resterande 10 procent kommer från Workforce management, en tjänst som hjälper företag att organisera sina arbetsstyrkor uppdragsbaserat. Invoicery tror att de respektive tjänsterna kommer att bli mer jämnstora i framtiden.

https://youtu.be/UtQfkVFGzKc
image

Foto: Nyhetsbyrån Direkts reporter Johan Lind intervjuar Invoicerys vd Stephen Schad till höger.

Det svenska varumärket Frilans Finans grundades 1999 och finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Frankrike. Av Invoicerys omsättning under fjolåret stod den svenska marknaden för 1.553 miljoner kronor, eller drygt 93 procent, medan internationella marknader utgjorde 105 miljoner kronor, eller drygt 6 procent, där Norge var störst.

Ni vill tillhandahålla en portal för allt uppdragsbaserat arbete i Europa och binda samman Europas arbetsmarknader. Samtidigt ser ju regler och lagstiftning olika ut i olika länder. Finns det verkligen skalfördelar i er bransch?

"Ja. Vi har redan lyckats med det. Vi äger vårt eget it-system som vi själva har byggt. På en övergripande EU-nivå ser vi också att länderna har samma inriktning för vad man vill jobba med – att skapa regelverk för att skydda arbetstagare som är skyddsvärda eller står i en beroendeställning. Där skiljer sig inte länderna åt, även om det finns olika sätt att nå dit. Utvecklingen går i riktning mot standardiserade lösningar på EU-nivå, så det kommer absolut att vara möjligt med skalfördelar", säger Invoicery-chefen.

Stephen Schad lyfter fram att bolaget är ett auktoriserat egenanställningsföretag och att arbetet skyddas av ett kollektivavtal som företaget har ingått med det politiskt obundna fackförbundet Säljarnas Riksförbund.

Hur säkerställer ni att era egenanställda inte far illa på arbetsmarknaden?

"Vi jobbar jättemycket med det hållbara arbetslivet. Det ser vi som en viktig del i att vara ett attraktivt egenanställningsföretag. Vi har tecknat ett kollektivavtal där det finns en minimilön och andra faktorer som säkerställer goda arbetsvillkor såsom tjänstepension och arbetstider, för att stötta den egenanställda så att inte personen far illa i arbetslivet. Vi har även en fackklubb som representeras av egenanställda och som också jobbar med dessa frågor."

Det är lågkonjunktur. Drabbas Invoicery av den minskade ekonomiska aktiviteten?

"Vi har funnits sedan 1999 och har upplevt två ekonomiska kriser och covid-pandemin. Hittills har egenanställningsformen som sådan inte påverkats nämnvärt av dem. Vi vet inte helt vad det beror på. Å ena sidan kanske de uppdragsbaserade arbetena visserligen minskar i kristider, men de som har jobbat i traditionella anställningar ställs också om snabbare att arbeta uppdragsbaserat. Det är två kommunicerande kärl som jämnar ut varandra."

Vad ser du som de största utmaningarna för företaget?

"Det är när de politiska sidorna bara försvarar den egna ideologin. Det förs en ganska hårdför kamp från traditionalister på arbetstagarsidan som anser att tillsvidareanställning är det enda sanna värdet, samtidigt som det finns marknadsliberaler som vill släppa allting fritt, vilket heller inte har gett det bästa resultatet historiskt. Det viktigaste är att arbetstagarnas perspektiv om behov av både flexibilitet och trygghet hörsammas av de politiska lägren. Då kommer vi att få bra regleringar och reformer som skapar en fungerande och hållbar arbetsmarknad", säger Stephen Schad som för egen del tidigare har varit aktiv inom Centerpartiet i Uppsala.

Varför valde du som grundare och storägare att notera Invoicery via spac-modellen?

"Dels kände jag personerna som står bakom spacbolaget Spactvå, vilka jag har stort förtroende för som affärsmän. Dels var det en snabbare väg framåt för att vi ska kunna fullfölja våra planer och få verksamheten att växa, för att nå visionen om en portal för allt uppdragsbaserat arbete i Europa."

Stephen Schad äger 62 procent av Invoicery efter transaktionen medan ägarna från det Spotlight-noterade spacbolaget Spactvå äger runt 20 procent. Återstoden innehas av Invoicery Partners som ägs av investerare som tidigare investerat i Invoicery (Frilans Finans) via plattformen Pepins. Invoicery Partners styrelse har föreslagit att Invoicery-innehavet delas ut till Invoicery Partners delägare.

Ser du förutsättningar för bra likviditet i aktien?

"Ja, i de diskussioner vi har fört så ser vi inga problem."

Du har låst ditt aktieinnehav i 18 månader, men om ett halvår får du lov att sälja 20 procent till institutioner. Har du några planer på att göra det?

"Jag har alltid haft inställningen att det som är bäst för verksamheten ska styra. Jag är väldigt bunden vid vår vision som handlar om att göra det möjligt för människor att kunna frigöra sin fulla talang och potential via den här sysselsättningsformen. Allt som gynnar den visionen kommer jag att stå bakom. Skulle det finnas en ägare som kan bidra bättre än jag kan så kommer det att få vara styrande", säger Stephen Schad.

I december inför noteringen av Spactvå sade spac-bolagets vd Marcus Bonsib i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt att teamet bakom Spactvå vill göra samma sak som de gjorde med Spacett, det vill säga att förvärva ett lönsamt, onoterat bolag som vill ta en smidigare väg till börsen och samtidigt skapa avkastning till spac-bolagets aktieägare.

Kort därefter, redan strax före jul, meddelades att Spactvå förvärvar samtliga aktier i Invoicery för 150 miljoner kronor, delvis finansierat av befintlig kassa och delvis via nyemission av aktier till kursen 5:50 kronor till Invoicery-säljarna.

Senast betalt för Spactvå-aktien på Spotlight var 5:30 kronor. I tisdags började aktien handlas till det nya namnet "Frilans".


Läs mer om Invoicery Group AB