Hem

Publicerat: 2023-04-19 19:40:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Spermosens AB (publ): RÖRELSERESULTAT -3,2 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade Spermosens, ett medicinteknikbolag inom området manlig infertilitet, redovisar ett rörelseresultat om -3,2 miljoner kronor (-2,5) för det första kvartalet 2023. Rörelsens kostnader uppgick till 3,2 miljoner kronor (2,5).

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 miljoner kronor (-2,1), varav -0,7 miljoner är hänförligt till ökad kapitalbindning.

I januari genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor.

"Resultatet av företrädesemissionen gör att vi kan fortsätta arbetet med att färdigställa och kommersialisera JUNO-Checked systemet", skriver bolagets vd Ulrik Nilsson.          
        

Läs mer om Spermosens AB (publ)