Publicerat: 2023-04-20 15:08:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Katalysen Ventures AB: RISK YTTL NEDVÄRDERINGAR OCH NYEMISSION, SÄLJ - AFV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Katalysen Ventures substansvärde uppgår till cirka 30 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt på 25 procent. Samtidigt framstår risken för ytterligare nedrevideringar av portföljvärdet som rätt stor.

Det skriver Affärsvärlden i en analys och rekommenderar sälj.

Affärsvärlden antar att Katalysen kommer att bränna omkring 4 miljoner kronor per kvartal framöver, vilket motsvarar de operationella kostnaderna.

"Det innebär i så fall att ett kapitalbehov uppstår inom ett år. Vi tvivlar på att Katalysens exit-ansträngningar i rimlig närtid ska kunna frigöra tillräckligt mycket kapital för att avblåsa nyemissionshotet", heter det.          
        

Läs mer om Katalysen Ventures AB