Publicerat: 2023-05-05 09:19:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Invent Medic Sweden AB: ÖKAD OMSÄTTNING OCH MINSKAD FÖRLUST 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Invent Medic, med inriktning mot kvinnohälsa, redovisar ett resultat före skatt på -2,1 miljoner kronor för de första kvartalet 2023 (-4,4).

Omsättningen uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,5).

"En bidragande orsak till den fortsatta tillväxtökningen under kvartalet är fortsatt stark försäljning av Efemia Bladder Support och här har bytet av försäljningsdistributör i Storbritannien varit mycket lyckat. Samtidigt har vi adderat ytterligare omsättning genom förvärvet av Flowcup, vilket slutfördes i slutet av januari", skriver vd Anna Lindström i kvartalsrapporten

Nettoresultatet landade på -2,1 miljoner kronor (-4,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,0 miljoner kronor (-4,6) med likvida medel om 3,4 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (10,9).          
        

Läs mer om Invent Medic Sweden AB