Publicerat: 2023-05-09 07:45:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Tura Group AB: ORG TILLVÄXT 6,6% 1 KV, JUSTERAD EBITDA-MARGINAL 6,3%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsumentelektronikbolaget Tura redovisar en nettoomsättning på 220 miljoner kronor (207) för det första kvartalet 2023. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 6,6 procent eftersom förvärvet av Happy Plugs medfört kundreturer under perioden.

Bruttomarginalen blev 20,2 procent (20,7%) och ebitda-resultatet uppgick till 10,2 miljoner kronor (15,9) varav strukturarbetet med Happy Plugs inverkade med -3,8 miljoner kronor (0). Därmed uppgick den justerade ebitda-marginalen till 6,3 procent (7,7%).

Likvida medel per 31 mars 2023 uppgick till 14,4 miljoner kronor (48,8)

"Förvärvs- och strukturarbetet med Happy Plugs har varit mer omfattande än förväntat och har belastat koncernens resultat och likviditet under kvartalet men har till största delen genomförts", skriver bolaget i delårsrapporten.          
        

Läs mer om Tura Group AB