Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2018-11-21 12:10:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PEN Concept Group AB: LÄGRE INTÄKTER ÄN VÄNTAT 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Pen Concept, som handlas på Spotlight, hade intäkter från rörelsen om 37,8 miljoner kronor (32,7) under det tredje kvartalet. Detta var något lägre än bolagets förväntningar, skriver Pen Concept i sin delårsrapport.

Rörelseresultat uppgick till -4,9 miljoner kronor (-5,6). Periodens nettoresultat uppgick till -4,7 miljoner kronor (-6,2) motsvarande -0:21 kronor (-0:27).

"Det negativa resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av svårigheter att bibehålla budgeterade marginaler i våra projekt samt olika kostnader som är hänförliga till uppstart av nya kundkonton", skriver Pen Concept.

Nytillträdde vd Magnus Hjort kommenterar dock att bolaget stärkte såväl bruttomarginal som täckningsbidrag under det tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år.          
        

Läs mer om PEN Concept Group AB