Publicerat: 2023-05-19 09:11:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensor Alarm Norden AB: LÄGRE OMSÄTTNING, FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sensor Alarm redovisar en nettoomsättning på 0,8 miljonerkronor (1,2) och ett resultat efter skatt om -0,9 miljoner kronor (-4,7) för det första kvartalet 2023.

Vid ingången av perioden uppgick de likvida medlen, exklusive nyttjad checkräkningskredit, till 199 tusen kronor och vid utgången av perioden till 259 tusen kronor.

Likvida medel beräknas att stärkas under kommande perioder då de större investeringarna i nya plattformen är tagna samt att den nya distributionsstrategin skyddar bolagets likviditet, skriver bolaget i rapporten.

"Under kvartalet har ett intensivt arbete genomförts för att anpassa oss till vår nya plattform gällande kostnader och distributionskanaler. Vår målsättning med första kvartalet var att komma närmare ett positivt resultat samt komma närmare ett positivt kassaflöde. Glädjande visar både resultat och kassaflöde en stark förbättring från samma period 2022 samt mot förgående period", kommenterar vd Martin Norsebäck i delårsrapporten.          
        

Läs mer om Sensor Alarm Norden AB