Publicerat: 2023-05-24 08:46:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sustainion Group AB: EBITDA-RESULTATET BLEV 5,1 MLN KR 1 KV (3,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrikoncernen Sustainion, som investerar i bolag med hållbara teknologier, hade en nettoomsättning på 43,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (27,7), en tillväxt om 56,3 procent.

Ebitda-resultat uppgick till 5,1 miljoner kronor (3,9), vilket motsvarar en ebitda-marginal om 11,7 procent (14,1) medan ebit-resultatet blev 2,0 miljoner kronor (1,7).

Ebitda-marginalen på 11,7 procent ligger i linje med koncernens långsiktiga mål om 12 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under

kvartalet uppgick till cirka 7 miljoner kronor och likvida medel uppgick till 31,5 miljoner kronor inklusive checkkrediter.

"Med ett nyförvärv och ytterligare intressanta investeringscase i pipen samt spännande möjligheter för våra befintliga bolag så har vi mycket att se fram emot framöver", skriver vd Brodde Wetter i rapporten.          
        

Läs mer om Sustainion Group AB