Hem

Publicerat: 2023-05-25 08:35:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om JS Security Technologies Group AB: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION 12 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) JS Security Technologies har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 11,6 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med företrädesemissionen är att fortskrida bolagets produkt- och tjänsteutveckling samt intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter, heter det.

Villkoren är att en aktie berättigar till en teckningsrätt, och en teckningsrätt ger rätten att teckna tre nyemitterade aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0:3 kronor per aktie.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 39 procent av garantiåtaganden.

Styrelsen har, efter företrädesemissionens genomförande, även beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,9 miljoner kronor villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma.          
        

Läs mer om JS Security Technologies Group AB