Publicerat: 2023-05-26 07:17:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Invoicery Group AB: RÖRELSERESULTATET BLEV -0,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Invoicery, som äger Frilans Finans som är en egenanställningsplattform som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -0,5 miljoner kronor (1,8).

Nettoomsättningen steg med 4 procent till 363 miljoner kronor (349).

"Affärsområdet egenanställning uppvisar tillväxt men har delvis avmattats till följd av osäkerhet på arbetsmarknaden", skriver bolaget.

I Sverige var omsättningsökningen 2,7 procent till 337 miljoner kronor medan internationella marknader växte 22,3 procent till 25,7 miljoner kronor.

Nettoresultatet sjönk till -0,9 miljoner kronor (1,3).

"Verksamheten i Invoicery Group uppvisar tillväxt i ett osäkert läge på arbetsmarknaden. Trots ett ovisst omvärldsläge ser vi att makrotrender fortsätter att stärka egenanställningens relevans och tillväxtutsikter över tid", säger Invoicerys vd Stephen Schad.

Invoicery noterades på Spotlight Stock Market i våras genom en affär med spac-bolaget spac-två.

"Resultatförsämringen beror till stor del på ökade kostnader av engångskaraktär i samband med noteringen på Spotlight och sammangåendet med moderbolaget. Koncernen har även haft ökade kostnader relaterade till löneökningar för stationär personal", skriver Invoicery-chefen.

Det finansiella målet att över en tidsperiod om fem år ha en genomsnittlig tillväxt mellan 5 och 15 procent står fast, uppger Stephen Schad.          
        

Läs mer om Invoicery Group AB