Publicerat: 2023-05-26 08:20:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensidose Aktiebolag: NAVAMEDIC HAR 96,3% AV AKTIERNA EFTER ACCEPTPERIOD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Navamedic har totalt förvärvat eller fått accept på 96,3 procent av de utestående aktierna och rösterna i Sensidose, samt 93,2 procent av de utestående teckningsoptionerna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Dels har Navamedic förvärvat 56,9 procent av aktierna i bolaget och dels har aktier om 39,4 procent lämnats in i erbjudandet vars förlängda acceptperiod löpte ut den 25 maj.

Efter budstriden kring Sensidose rekommenderade Sensidose styrelse aktieägarna i bolaget att acceptera det högsta budet, vilket då, i mitten av maj, var det tredje reviderade budet från Navamedic på 8:50 kronor per aktie i Sensidose.

Utbetalning av vederlaget beräknas påbörjas omkring den 1 juni 2023.

Navamedic avser initiera tvångsinlösenförfarande för de återstående aktierna och teckningsoptionerna i Sensidose i enlighet med aktiebolagslagen samt verka för avnotering från Spotlight Stock Market.

EQL Pharma, som tidigare lagt bud på Sensidose, gav tidigare under våren upp budstriden.          
        

Läs mer om Sensidose Aktiebolag