Publicerat: 2023-06-12 16:12:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sensidose Aktiebolag: AVNOTERAS, SISTA HANDELSDAG BLIR DEN 13 JUNI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sista handelsdag för aktien i Sensidose på Spotlight Stock Market blir fredagen den 16 juni. Sensidose ansökan om avnotering har godkänts av handelsplattformen.

Det framgår av ett pressmeddelande från Sensidose i spåren av beskeden tidigare under våren om att Navamedic har fått över 90 procent av kapital och röster i Sensidose och planerar att genomföra tvångsinlösen av resterande aktier.

Sista dag för handel i Sensidose teckningsoptioner av serie TO 1 blir tisdagen den 13 juni.

Sensidose utvecklar produkter för individuell dosering av läkemedel för patienter med Parkinsons sjukdom. Både EQL Pharma och Navamedic lade bud på bolaget i år.          
        

Läs mer om Sensidose Aktiebolag